REGULAMIN

1.     Zapisując się na zajęcia taneczne organizowane przez studio uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio tańca MAX DANCE nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć spowodowanych nie przestrzeganiem programu ćwiczeń oraz uwag prowadzącego zajęcia.

2.     Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu studio tańca MAX DANCE nie ponosi odpowiedzialności.

3.     Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

4.     Na salę taneczną można wejść tylko po zmianie obuwia.

5.     Podczas trwania zajęć tanecznych dla dzieci na sali przebywają dzieci bez rodziców.

6.     Studio tańca MAX DANCE nie zwraca pieniędzy za zajęcia jeśli kursant nie uczestniczył w nich z własnej winy (np. choroby, wyjazdu). Zajęcia te można jednak odrobić w danym miesiącu, zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.

7.     W przypadku zbyt małej frekwencji na zajęciach tanecznych (tzn. mniej niż 5 osób) studio MAX DANCE zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Klient może je odrobić w innym terminie.

8.     Obecność na zajęciach można odrobić jedynie w wypadku poinformowania o tym wcześniej instruktora bądź pracownika recepcji studia tańca Max Dance.

9.     Start danej grupy tanecznej rozpoczyna się po zapisaniu się na nią min. 10 uczestników.

10.                       W przypadku nieobecności klienta na zajęciach nie można udostępniać karnetu osobom trzecim.

11.                       Studio tańca MAX DANCE zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

12.   Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych uczestników zajęć.

13.   Filmowanie bądź robienie zdjęć podczas zajęć jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego dane zajęcia taneczne lub właściciela studia.

14.   W przypadku zmiany nazwiska bądź numeru telefonu prosimy o poinformowanie o tym recepcji.

15.   W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby posiadając ważny karnet. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia karnetu recepcji bądź instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.

16.  Opłatę za kolejny miesiąc uiszcza się na pierwszych zajęciach danego miesiąca.

17.   Karnet można nabyć w recepcji po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. 

18. Karnet kupiony jako prezent jest imienny i ważny 3 miesiące od daty zakupu. 

19.Termin ważności pakietu lekcji induwidualnych to 3 miesiące. Jest to okres w którym należy zrealizować wszystkie 5 godzin.

20.   Uczestnik wykupując karnet Max Dance wyraża zgodę na umieszczenie swego wizerunku (filmy, zdjęcia) na stronie internetowej studia, you tube oraz profilu na facebooku.

21.   Wszystkie sprawy nieobjęte regulaminem są bezpośrednio regulowane przez właściciela studia tańca MAX DANCE – Karolinę Tomczak.